تعداد مقالات: 73
-24. بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

قربان اشکور خدابخشی؛ داریوش رضایی اوچبلاغ؛ نعمت الله بخشی


-23. استفاده از کد ترابرد نور PHOTRACK و کارت PTRAC کد MCNPX در شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن یدورسدیم به چشمه تک‌انرژی گاما

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-11

حبیبه قهرمانلو؛ نیما قلعه؛ غلامرضا اطاعتی؛ مجتبی تاجیک


-19. طراحی نوترونیک مجتمع جدید سوخت کنترلی ویژه تست سوخت میله‌ای با غنای 5-3% در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-15

سمیه باقری؛ حسین خلفی؛ سید محمد میروکیلی


-18. طراحی و شبیه سازی یک سیستم فرضی جهت کشف مواد منفجره بر مبنای تکنیک PGNAA

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-11

مهدی امیری؛ سجاد بیات؛ حمید شفایی دوک؛ سید محمد هاشمی نژاد


-15. تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-11

رضا پورایمانی؛ سید محسن مرتضوی شاهرودی؛ راحله قهری


-14. بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-9

یاسر کاسه ساز؛ ابوالفضل حیدر زاده؛ سعید محمدی


-13. تعیین محدوده مجاز تغییرات توان نسبی بافرض حادثه انسداد در راکتور VVER-1000

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-15

رحمان قراری؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ امید صفرزاده


-12. بررسی و تصحیح اثرات تغییرات توان در راکتور صفر قدرت آب سنگین(HWZPR) بر روی اکتیویته نمونه های پرتودهی شده

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-16

زهرا نصرآزادانی؛ جمشید خورسندی؛ رعنا سلیمی؛ منوچهر بهفرنیا


-11. تغییرات میزان هورمون ملاتونین متعاقب دریافت ید رادیواکتیو و اشعه ایکس در موش صحرایی نر بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

فرشته دادفر


-10. امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 8-14

محدثه گلشنیان؛ علی اکبر رجبی؛ یاسر کاسه ساز


-9. مطالعه دینامیک شکافت هسته های برانگیخته سنتز شده طی فرایند همجوشی 18O+192Os در چارچوب معادلات لانژوین

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 8-14

هادی اسلامی زاده؛ فروزان باقری رونیز سفلا؛ فاطمه عارف زاده


-8. شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 9-15

محمد هادی پرهمت؛ کمال حداد؛ فرشاد فقیهی؛ هدا صادقپور؛ خلیل حسینی پور


-7. تحلیلی بر سازوکار روش پرتوی گاما در تصفیه و گندزدایی لجن فاضلاب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-23

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


-6. مطالعه میزان تاثیر تریتیوم در بهره سوخت غیر مدولار دوتریوم-تریتیوم در همجوشی افروزش شوکی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-14

بابک خان بابائی؛ بهناز کالجی؛ میثاق کسائیان


-5. ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه‌گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 10-18

سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد مهدی مجرد کاهانی؛ حسین جعفری؛ حمید شفایی دوک؛ مرتضی آذربادگان؛ سمانه هاشمی


-4. بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 12-17

محمد رضا پهلوانی؛ حامد بابازاده


-1. برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 16-21

آرام صالحی؛ ایرج جباری؛ سیدیحیی مرادی