تعداد مقالات: 73
53. بررسی نقش آلاینده ها و دمای بازپخت درLiF:Mg,Cu,P

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 34-41

اکرم یحیی آبادی؛ فلامرز ترک‌زاده؛ داریوش رضایی اوچبلاغ


54. کاربرد تابع توزیع ویبال در مطالعه توزیع عمقی سزیوم-137

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 35-45

سهیل خوشبین فر؛ پوریا ناصری


55. تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-42

رضا پورایمانی؛ خاتون عباس نژاد


56. مروری بر برخی کاربردهای پرتوهای یونیزان در تصفیه آب، پساب و لجن فاضلاب در مقیاس صنعتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-51

بهنام عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


57. پروتون‌زایی هسته‌های 185i17 Tوl،171 Au 164,165,166,167Ir

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-47

وحید دهقانی؛ سیدعلیرضا علوی


60. توسعه روابط نرخ انتقال حرارت خطی و نرخ شکافت به منظور محاسبات بهره وری سوخت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 47-52

بهنام غفوری؛ لیلا غلامزاده؛ فریدون پیامی


61. محاسبه برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت لیزری به محصورسازی لختی (ICF) طبق مدل تجمعی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 48-59

بابک مالکی نیا؛ آزاده حقیقت زاده؛ سجاد پایون


62. به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 53-60

فاطمه مجیدی؛ علی محمد لطیف؛ جمیله ملکوتی؛ حامد کسایی


66. بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 47-53

پرویز اشتری؛ فاطمه کشاورزی؛ بهروز علیرضاپور؛ مجید رادپور؛ محمد حسنوند؛ محمد رحیمی


68. بررسی، تحلیل و شبیه‌سازی تکفام‌سازی طیف انرژی بتای گسیلی از چشمه 90Sr/90Y با استفاده از میدان مغناطیسی یک حلقه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 48-56

داوود رهی؛ حسین صادقی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ اکبر اسحاقی


69. دزسنجی یک چشمه رادیوایزوتوپی نوترون توسط دزیمترهای ترمولومینسانس (TLD-600/700)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 52-64

سپیده غلامی؛ علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور


70. سنتز و شناسایی نانو الیاف ETS-10/PAN

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-59

غلامرضا زارعی؛ علی مالکی فارسانی؛ امیر حیدری؛ مسعود نصیری


71. محاسبه و شبیه‌سازی حفاظ سامانه پرتودهی صنعتی چندمنظوره بناب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-62

معصومه سلیمانی نیا؛ مهدی احمدی؛ سارا زارعی


72. طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 61-67

محسن محبی نژاد؛ بایک شیرانی؛ حسین پیر جمادی


73. ارزیابی خطر سرطان ارگانهای مختلف بدن در اثر خروج ناگهانی مواد پرتوزا از دودکش راکتور بوشهر با استفاده از مدل BIER VII

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-64

میر رشید حسینی اقدم؛ نعیم الدین متاج کجوری؛ سید محمود رضا آقامیری؛ رحمان قراری؛ حمیدرضا همتی