نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری شدت چشمه‌ی نوترون آمرسیوم- بریلیوم (241Am-Be)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 30-42

اکبر عبدی سرای؛ محمد حسین استکی؛ جمشید خورسندی