نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

قربان اشکور خدابخشی؛ داریوش رضایی اوچبلاغ؛ نعمت الله بخشی