نویسنده = ���������� �������� ��������
شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 9-15

محمد هادی پرهمت؛ کمال حداد؛ فرشاد فقیهی؛ هدا صادقپور؛ خلیل حسینی پور