نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل ابرشاره تعمیم یافته در محاسبه پارامتر چگالی ترازهای هسته ای

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-23

مهدی سلطانی؛ سکینه جعفری