کلیدواژه‌ها = لجن فاضلاب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان استفاده از لجن فاضلاب پرتوتابی شده با گاما در تولید گیاهان مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-37

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


2. تحلیلی بر سازوکار روش پرتوی گاما در تصفیه و گندزدایی لجن فاضلاب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-23

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه