نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از کد مونت‌کارلوی فلوکا برای شبیه‌سازی توزیع دز پروتون‌ برای فانتوم‌های آب و مغز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 28-35

حامد میرزایی؛ امیر موافقی؛ علیرضا کمالی اصل