تماس با ما

نشانی دفتر نشریه: گیلان، رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم دانشگاه گیلان، گروه فیزیک

صندوق پستی: 1914 - 41335

تلفن: 33323132-013

دورنگار: 33323132-013

 رایانامه:jrnt@guilan.ac.ir


CAPTCHA Image