نشریه

«تابش و فناوری هسته ای»

 

Journal of Radiation and Nuclear Technology

ISSN: 2423-6616

 

 

دانش هسته ای شاخه ای از فیزیک است که امروزه کاربردهای متعدد در زمینه های متفاوتی از علوم، مهندسی و پزشکی یافته است و این امر لزوم تعامل و تبادل مطالعات را در گستره وسیع تری می طلبد. ایجاد بستری مناسب در جهت این تعامل و همکاری، یکی از ملزومات و سنگ بنای این مهم محسوب می گردد. بر این اساس، گروه فیزیک هسته ای «دانشکده علوم دانشگاه گیلان» با همکاری تعدادی از اساتید و محققان صاحب نظر در زمینه دانش هسته ای اقدام به انتشار مجله «تابش و فناوری هسته ای» نموده است تا بتواند قدمی کوچک در راستای اعتلای علمی کشور و تعامل سازنده محققان در جهت شکوفایی هر چه بیشتر دانش صلح آمیز هسته ای بردارد. بدیهی است که ارسال یافته های پژوهشی محققان و فرهیختگان در زمینه های مرتبط می تواند بر غنای این نشریه افزوده و جامعه علمی کشور را از فوائد آن بهره مند سازد.

 محورهای فصلنامه:

 

1- راکتورهای هسته‌ای

2- مواد و سوخت هسته‌ای

3- فیزیک هسته‌ای

4- شتابدهنده‌ها

5- پلاسما و همجوشی هسته‌ای

6- آشکارسازی و دزیمتری

7- کاربرد پرتوها

8- پرتو پزشکی

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-56 

استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-30

امیر موافقی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ عیسی نگهدارزاده؛ ابوالفضل کشاورز خانی؛ آرش ضیا آبادی


شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

صفحه 31-38

حسین دولت آبادی؛ محمد افشار؛ سید محمد هاشمی نژاد اشرفی؛ میثم مژدی؛ مهدی نصری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی