نویسنده = مجید رادپور
بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 47-53

پرویز اشتری؛ فاطمه کشاورزی؛ بهروز علیرضاپور؛ مجید رادپور؛ محمد حسنوند؛ محمد رحیمی