نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میزان تاثیر تریتیوم در بهره سوخت غیر مدولار دوتریوم-تریتیوم در همجوشی افروزش شوکی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-14

بابک خان بابائی؛ بهناز کالجی؛ میثاق کسائیان