نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه تغییرات دما، آکتینیدها و محصولات شکافت به روش مونت کارلو در راستای شعاعی قرص سوخت VVER-1000

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 28-38

مهدی امیری؛ محمد حسین شریفیان دوایی؛ علی ضاحیان