نویسنده = عارف الدین زرنوشه فراهانی
تعداد مقالات: 1