نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین محدوده مجاز تغییرات توان نسبی بافرض حادثه انسداد در راکتور VVER-1000

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-15

رحمان قراری؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ امید صفرزاده