نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. دزسنجی یک چشمه رادیوایزوتوپی نوترون توسط دزیمترهای ترمولومینسانس (TLD-600/700)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 52-64

سپیده غلامی؛ علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور