نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی حفاظ تیوب اشعة ایکس بر اساس جریان و ولتاژ کاری تیوب اشعة ‌ایکس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-33

سید مرتضی اسمعیلی؛ روح الله قادری