نویسنده = ���������� �����������������
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر برخی کاربردهای پرتوهای یونیزان در تصفیه آب، پساب و لجن فاضلاب در مقیاس صنعتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-51

بهنام عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


3. بررسی امکان استفاده از لجن فاضلاب پرتوتابی شده با گاما در تولید گیاهان مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-37

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


4. تحلیلی بر سازوکار روش پرتوی گاما در تصفیه و گندزدایی لجن فاضلاب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-23

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه