کلیدواژه‌ها = HPGe آب سنگین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-42

رضا پورایمانی؛ خاتون عباس نژاد