کلیدواژه‌ها = سامانه‌های پرتودهی
مروری بر برخی کاربردهای پرتوهای یونیزان در تصفیه آب، پساب و لجن فاضلاب در مقیاس صنعتی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 39-51

بهنام عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه