هادرون درمانی با استفاده از شتاب دهنده لیزری و مقایسه آن با سایر شتابدهنده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

امروزه با توسعه تکنولوژی، هادرون درمانی در حال گسترش بیشتری نسبت به سایر روش های متداول پرتو درمانی است. در این زمینه شتاب دهنده لیزری بعنوان روشی نوین، بصورت سیستمی بسیار جمع و جور، امکان درمان طیف وسیعی از بیماران سرطانی را بکمک تجهیزاتی مختصر و با هزینه ای مناسب میسر می سازد. این روش دارای فن آوری متفاوت نسبت به روش های دیگر پرتودرمانی با شتاب دهنده های متعارف است. از مهمترین ویژگی های شتاب دهنده لیزری، داشتن وزن و ابعاد کم بدلیل فشردگی اجزاء، حفاظ گذاری مختصردر مقابل اشعه، کوچکی و تعداد کم مگنت های هدایت و انتقال بیم و علاوه بر آن مجهز بودن به گانتری جمع و جور، است، این مزیت ها برای آنکولوژیست های پرتو پزشکی، عملکردهای مناسب درمانی را فراهم می کند. درضمن درمان غیر ممکن برخی از تومورها با روش های متداول و شتاب دهنده های متعارف، با توجه به ویژگی های بیم ذرات باردار، سهولت در تغییر شدت پالس، نقطه ای بودن بیم، قابلیت گسترش دامنه بیم و توزیع دز، با این سیستم، میسر می گردد. در این سیستم، امکان قرار گرفتن دستگاه توموگرافی گسیل پوزیترون همراه با گانتری فراهم است تا آنکولوژیست پرتو درمانی بتواند در ضمن پرتودهی تومور با بررسی نتایج پرتوتشخیصی، از مقادیر واقعی دز دریافتی بیمار اطلاع یافته و طرح درمان را بهبود بخشد. توزیع دز توسط بیم پرتو تولیدی بکمک شتابدهنده لیزری، با ابعاد کوچک توموری که در مراحل اولیه رشد است، بخوبی متناسب است. این تکنولوژی بویژه در پیشبرد روش نوین پرتو درمانی تطبیقی بیولوژیکی اهمیت دارد و می تواند در زمینه کاربرد شتاب دهنده های انرژی بالا، نظیر سینکروترون و سیکلوترون، تحولی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hadron therapy using a laser particle accelerator

نویسنده [English]

  • Abdolkazem Ansarinejad
Member of scientific staff/Nuclear Science and Technology Research Institute
چکیده [English]

Actually the hadrontherapy as an advanced technique of radiation therapy is increasing. The advantage of the high accuracy of the dose deposition resulting from the physical properties of hadrons and the higher radiobiological effectiveness make this kind of radiation a promising tool for cancer treatment. This is feasible with the introduction of an advance technology that is different from the conventional accelerator-based approach. The laser acceleration represents a new generation of hydrotherapy treatment where a compact accelerator system for cancer beam therapy can become affordable to a broad range of patients. In general will be reduced the overall system size and weight. This is due not only to the compactness of the accelerator component, but also to reduced radiation protection shielding requirements, fewer proton magnets, and the compactness of the gantry. A compact, laser acceleration system allows a PET device to be located nearby the patient and incorporated into the gantry. The radiation oncologist may be able to irradiate a tumor by scanning with a pencil beam that is well conforms to the small size of early stage tumors while controlling the dosage in the patient, according to the treatment plan. The laser acceleration method due to its compactness and other novel characteristics provides many enhanced capabilities for the radiation treatment oncology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hadrontherapy
  • laser accelerator
  • particle accelerator