محاسبه و شبیه‌سازی حفاظ سامانه پرتودهی صنعتی چندمنظوره بناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران، مجتمع پژوهشی کرج، کرج، البرز، ایران

2 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور، تهران، ایران

3 سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، به محاسبه و شبیه­سازی حفاظ در نظر گرفته شده برای سامانه پرتودهی بناب پرداخته شده است. این سامانه از نوع پانورامیک استخری بوده که جهت پرتودهی انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، ادویه­جات، مواد غذایی و بهداشتی به منظور سترون­سازی و افزایش ماندگاریمورد استفاده قرار می­گیرد. پرتودهی توسط فوتونهای گسیلی از چشمه 60Coدر فضایی تحت عنوان اتاق پرتودهی انجام می­شود.ابعاد داخلی اتاق (m2) 1/7 × 5/10 به ارتفاع (m) 2/3 می­باشد و ضخامت دیوارها و سقف آن (m) 1/2 از جنس بتون معمولی است. راهروهایی چندخم برای عبور افراد و محصولات جهت جلوگیری از نشت و جویبارش پرتو از طریق داکتها به بیرون اتاق، به عنوان ورودی در نظر گرفته شده است. محاسبات ارزیابی حفاظ مذکور با در نظر گرفتن آهنگ دز کمتر از µSv/hr 1/0 (حد دز زمینه) توسط کد مونت­کارلوی MCNP4C با روشهای کاهش واریانس انجام شد و آهنگ دز در نقاط مختلف و بیرون حفاظ به دست آمد. نتایج به دست آمده ایمنی طرح ارائه شده به منظور راه­اندازی سامانه را نشان دادند.

عنوان مقاله [English]

Calculation and simulation of the designed shield for gamma industrial irradiator in Bonab

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Solimaninia 1
  • Mehdi Ahmadi 2
  • Sara Zarei 3
چکیده [English]

Calculations and simulation of the designed shield for Bonab Industrial Irradiation Unit has been investigated in this work. This irradiator is panoramic wet source storage which is used to irradiation of medical equipment, some kinds of food & healthcare products, spices, … in order to sterilization and increasing of durability. Irradiation is performed in irradiation room using emitted photons of 60Co source. The internal dimensions of the room is 10.5 (m) *7.1 (m) *3.2 (m) (L*W*H) which is made of ordinary concrete walls and roof with thicknesses of 2.1 m to reduce dose rate less than 0.1 µSv/hr out of the shield. Two separated mazes have been considered as entrance of the room for passage of personals and goods and prevent leakage & streaming of radiation through ducts into outside. The calculations were performed with Monte Carlo MCNP4C Code and variance reduction methods to obtain the dose rate in various layers and beyond the shield. The obtained results showed the safety of existent scheme for getting started the operations of the irradiation unit.