محاسبه و آنالیز ایمنی بحرانیت هسته‌ای محفظه حمل و نگهداری سوخت‌های مصرف شده در راکتور WWER-1000 برای دو حالت با و بدون برناپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس

3 NSTRI

چکیده

یکی از مشکلات نیروگاه‌های هسته ای در کنار تولید الکتریسته، تولید سوخت هسته‌ای مصرف شده است که بایستی به روش مناسب مدیریت گردند. از همین رو برخی از کشورها، نگهداری به روش خشک را برای سوخت‌های مصرفی انتخاب نمودهاند که از محفظه‌های دو منظوره برای حمل و نگهداری این سوخت‌های هسته‌ای استفاده می نمایند. یکی از انواع محفظه هایی که برای حمل و نگهداری سوخت های مصرف شده در راکتور WWER-1000 استفاده می شود، محفظهTK-13 می باشد که توانایی حمل و نگهداری 12 مجمتع سوخت مصرف شده را دارد. در این مطالعه به آنالیز ایمنی بحرانیت هسته ای سبد نگهدارنده داخلی آن برای دو حالت سوخت با و بدون برناپ با استفاده از کدMCNPX پرداخته شده است. نتایج بدست آمده برای دو حالت با و بدون برناپ نشان می‌دهد که کسک‌هایی با شعاع 66 سانتی متر و طول گام 28 سانتی متر و سبدهای نگهدارنده داخلی به ترتیب از جنس استیل بوردار و بدون بور عدم بحرانیت سیستم را برآورده می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuclear Criticality of Transportation and Storage Cask of Spent Fuel in WWER-1000 Reactor for Two Modes of Burn-Up and Fresh Fuels

چکیده [English]

One of the problems of nuclear power plants beside electricity generation is the product of spent fuels that should be managed in a proper manner. Therefore, some countries have chosen dry storage for their spent fuel in which double purposed casks are employed for transportation and storage of these spent fuels. TK-13 is one of the casks used for transportation and storage of spent fuels in WWER-1000 reactor which can transport and store 12 assemblies of spent fuels. In this study, the safety of nuclear criticality of inner holding basket for the fuel in two cases of burn-up and fresh fuels by MCNPX2.6 and ORIGEN2.1 codes has been calculated and analyzed. According to results of two modes of burn-up and fresh fuels show that casks with 66 cm radius and 28 cm of pitch and inner holding baskets made of bore bearing and bore less steel, respectively fulfill non-criticality of system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TK-13
  • Cask
  • ORIGEN2.1
  • MCNPX2.6
  • WWER-1000