بررسی ضریب تضعیف جرمی نانو سرب در چشمه های مختلف گاما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهئیت علمی

چکیده

در این تحقیق به بررسی ضریب تضعیف جرمی در پرتو دهی تابش گاما در ضخامت‌های مختلف از جنس‌های نانو سرب اکسید و نیترات سرب پرداخته شده است. در این مطالعه اندازگیری‌های دقیقی بر روی میزان عبور اشعه گامای گسیل شده و یا پرتوX حاصل تابش ترمزی اشعه بتا از چشمه‌های CS137، Ra226 و Sr90 با آشکارساز گایگر مولر انجام گرفته است. قابل توجه است که استرانسیم-90 یک ایزوتوپ ناپایداری‌ست که دارای طیف گسترده‌ای از ذرات بتا می‌باشد، هیچ گامایی ساطع نمی-کند فقط در محصول واپاشی آن که عنصر ایتریتم-90 است تنها مقدار کمی گاما تولید می‌شود که انرژی آن کمتر از MeV0.001 می‌باشد البته استرانسیم-90 دارای محدوده با انرژی 0.546 و 2.284 مگا الکترون ولت، پرتو بتا گسیل می‌کند که این باعت ایجاد طیف تابش ترمزی (از نوع x) می‌شود. با توجه به نتایج حاصله برای ضریب تضعیف جرمی μ (cm2/g) مشاهده می‌شود که تاثیر افزایش ضخامت نمونه‌های نانو در تضعیف تابش گاما بسیار زیاد است. براساس آزمایش انجام شده، ضریب تضعیف جرمی مربوط به نانو اکسید سرب، در مقایسه با نیترات سرب بزرگتر است. در نتیجه ضخامت کمتری از نانو سرب برای ساخت حفاظ پرتو گاما نسبت به حفاظ‌های سربی مشابه می‌توان استفاده کرد. این باعث می‌شود برای رسیدن به حداقل تضعیف مجاز حفاظ‌های سبکتری نسبت به حفاظ‌های سربی قبلی داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of mass attenuation coefficient of lead nanoparticles for variety of gamma source

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Shafaei
Assistant Professor in Department of Physics
چکیده [English]

In this study, exposure to gamma-ray attenuation coefficient in the thickness of the nanoparticle PBO and lead nitrate was discussed. The accurate measurements were done on the sources of gamma rays CS137, Ra226 and Sr90 by Geiger Muller detector. The γ-rays exposure is not a major concern because strontium-90 emits no gamma radiation and its decay product yttrium-90 emits only a small amount. Strontium-90 decays to yttrium-90 by emitting a beta particle, and yttrium-90 decays by emitting a more energetic beta particle with a Where the radiation energy is less than 0.001 MeV.
The obtained data revealed that the overall from experiments that most mass attenuation coefficient in lead oxide nanoparticles of lead nitrate. The results obtained for the mass attenuation coefficient μ (cm2 / g) observed that the effect is an increase in the thickness of the sample in the weakening of radiation is very high. The result less than the thickness of lead nanoparticles be used to making gamma radiation protection shields similar lead, this will be permitted to achieve the minimum weaken the shields lighter than lead shields the previous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead oxide nanoparticles
  • gamma ray
  • mass attenuation coefficient
  • XRD spectra