نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و شناسایی نانو الیاف ETS-10/PAN

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-59

غلامرضا زارعی؛ علی مالکی فارسانی؛ امیر حیدری؛ مسعود نصیری