نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و بررسی عملکرد دو نوع شمارنده تناسبی گاز جاری و گاز محبوس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-26

جمشید سلطانی نبی پور؛ فریده صادقی