طراحی، ساخت و بررسی عملکرد دو نوع شمارنده تناسبی گاز جاری و گاز محبوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پرتو پزشکی، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند. تهران-ایران

2 گروه پرتو پزشکی، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران،ایران

چکیده

شمارنده‌های تناسبی از جمله آشکارسازهای گازی مهم، در سنجش نوترون، پرتوهای فوتونی کم انرژی و همچنین آشکارسازی ذرات باردار، برای مقاصدی چون پایش و طیف نگاری پرتوها هستند. در این پژوهش با امکانات موجود نمونه‌هایی ازشمارنده گازجاری و گاز محبوس طراحی و ساخته شده است، برای بررسی کیفیت آشکارساز زمان تغذیه گاز به آن منحنی پلاتو برای مخلوطی از گازهای آرگن – متان و آرگن – دی اکسید کربن و منحنی پلاتو اشکارساز هنگام کار با گاز آرگن خالص برای مشاهده‌ی اهمیت گازفرونشان و تحلیل پاسخ انرژی آشکارساز منحنی پلاتو وپاسخ طیفی چشمه‌های 133 – Ba،241–Amو152–Eu رسم و مورد برسی قرارگرفته است. همچنین عوامل مؤثر بر کیفیت کار یک شمارنده تناسبی شناسایی و روش‌های کاهش اثر این عوامل بیان گردیده است. درنتیجه با بررسی عملکرد شمارنده ‌های تناسبی و منحنی‌های پلاتوی به دست آمده از نمونه‌های ساخته شده و نیز سایر ویژگی‌های فیزیکی آن ‌ها از جمله تفکیک انرژی مناسب پرتوهای فوتونی می‌توان نتیجه گرفت که توان تولید این نوع آشکارسازها در کشور فراهم می‌باشد. همچنین با بهبود ابزارهای ساخت می‌توان به نتایج بهتری نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Assessment of proportional counter in current and sealed gas mode

نویسندگان [English]

  • jamshid Soltani-Nabipour 1
  • farideh Sadeghi 2
1 Department of medical Radiation Engineering, Faculty of computer and Technology, Islamic Azad University, Parand Branch, Tehran-Iran
2 Departement of medical Radiation Engineering, Faculty of computer and Information Technology, Islamic Azad University, Parand Branch,Tehran-Iran
چکیده [English]

The proportional counter is a type of gaseous ionization detector device used to measure particles of ionizing radiation. The key feature is its ability to measure the energy of incident radiation, by producing a detector output that is proportional to the radiation energy. It is widely used where energy levels of incident radiation must be known, such as in the discrimination between alpha and beta particles, or accurate measurement of X-ray radiation dose. In this study some sample of proportional counters in mode of current gas and sealed gas were designed and constructed.
The advantages and disadvantages of each one were studied. In this study, the plateau curve and functional of these detectors were studied and measured by Radioisotopes sources 133Ba, 241 Am, 152. The results of data shows that the energy discrimination for photon radiation in these detectors are good and it can be concluded that these kind of detectors can be constructed in our country with better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proportional counter
  • plateau region
  • Spectroscopy
  • Current Gas
  • Sealed Gas