نویسنده = فاطمه عارف زاده
مطالعه دینامیک شکافت هسته های برانگیخته سنتز شده طی فرایند همجوشی 18O+192Os در چارچوب معادلات لانژوین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 8-14

هادی اسلامی زاده؛ فروزان باقری رونیز سفلا؛ فاطمه عارف زاده