مطالعه دینامیک شکافت هسته های برانگیخته سنتز شده طی فرایند همجوشی 18O+192Os در چارچوب معادلات لانژوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در چارچوب مدل دینامیکی و در نظر گیری معادلات لانژوین، تحول هسته های برانگیخته سنتز شده طی فرایند همجوشی 18O+192Os مورد مطالعه قرار گرفت. و با در نظر گیری پارامتر چسبندگی ماده هسته ای بعنوان یک پارامتر آزاد طی انتقال به نقطه زینی و نقطه قطع و آنالیز داده های تجربی تعداد متوسط نوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت و احتمال شکافت وابسته به انرژی برانگیختگی، اطلاعاتی پیرامون نحوه تغییر پارامتر چسبندگی ماده هسته ای هسته های سنتز شده طی فرایند همجوشی 18O+192Os استخراج گردیده شد. و نشان داده شد که برای باز تولید داده های تجربی تعداد متوسط نوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت و احتمال شکافت، لازم می باشد که پارامتر چسبندگی ماده هسته ای با افزایش انرژی برانگیختگی هسته افزایش یابد. و همچنین نحوه تغییر پارامتر چسبندگی وابسته به انرژی برانگیختگی برای هسته های سنتز شده طی واکنش 18O+192Os طی انتقال به نقطه زینی و نقطه قطع تعیین گردیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the fission dynamics of the excited nuclei synthesized in the reaction 18O+192Os in the framework of the Langevin equations

نویسندگان [English]

  • Hadi Eslamizadeh 1
  • Frozan Bagheri 2
  • fatemeh Arefzadeh 2
2 M.Sc. student
چکیده [English]

In the framework of dynamical model and considering Langevin equations have been studied the evolution of the excited nuclei produced in fusion reaction 18O+192Os. The average multiplicity of pre-scission neutrons and fission probability have been calculated for the nuclei produced in the reaction 18O+192Os with considering viscosity of the nuclear matter as a free parameter. According to reproduction of experimental data on the pre-scission neutron multiplicity and fission probability has been extracted information about the magnitude of viscosity during transition to the saddle point and scission point. It was shown that for reproducing of the experimental data on the pre-scission neutron multiplicity and fission probability, it is necessary the magnitude of viscosity of nuclear matter increases with increasing excitation energy of the compound nuclei. Furthermore, the variation of viscosity as a function of excitation energy was determined for the nuclei produced in the reaction 18O+192Os during transition to the saddle point and scission point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fission
  • Fission probability
  • Pre-scission neutron multiplicity