نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 61-67

محسن محبی نژاد؛ بایک شیرانی؛ حسین پیر جمادی