طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

دستگاه پلاسمای کانونی یکی از تولید کننده های نوترون به شمار می‌رود. این دستگاه پلاسما را به صورت متمرکز تولید کرده و در صورت بکاربردن گاز دوتریوم و تریتیوم در آن، شار نوترون و الکترون را برای ما فراهم می‌آورد. دستگاه پلاسمای کانونی در 5 فاز کار می‌کند. فاز های این دستگاه توسط کد Leeشبیه سازی شده است. این کد به صورت فایل اکسل با نام RADPFموجود می‌باشد. خروجی این کد نمودارهای بهینه برای دستگاه پلاسمای کانونی می‌باشد. کارکرد این کد به دلیل تنظیم های گرافیک پایین آن و شلوغ بودن محیط کاربری و عدم امکان دریافت اطلاعات آزمایشگاهی، پایین است. در راستای کاربر پسند کردن این کد و افزودن امکان دریافت اطلاعات سیگنال خروجی اسیلوسکوپ، یک واسط گرافیکی به همراه فیلتر کننده سیگنال، برای آن طراحی شده است.

عنوان مقاله [English]

Designing graphical user interface and filter for PF simulation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi Nejad 1
  • Babak Shirani 2
  • Hosein Pirjamadi 1
1 M.Sc. Student, School of Modern Technology, University of Esfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, School of Modern Technology, University of Esfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Plasma Focus (or as a short PF) is a neutron generator. This device produce focused plasma, and have neutron and electron flux when it contained deuterium and tritium gases. Plasma focus device works on 5 phases. In this paper, different phases are simulated by Lee's code. This code is available as an excel file named "RADPF" and Charts output of this code are optimized data for plasma focus device. Due to its low graphical setting, ambiguity of the user interface and impossibility of experimental data receiving, the code performance is low. In order to make user-friendly to get the data of oscilloscope signals, we added the graphical interface and signal filtering to it.