نویسنده = �������������� ��������
بررسی، تحلیل و شبیه‌سازی تکفام‌سازی طیف انرژی بتای گسیلی از چشمه 90Sr/90Y با استفاده از میدان مغناطیسی یک حلقه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 48-56

داوود رهی؛ حسین صادقی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ اکبر اسحاقی