نویسنده = ������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی D2O

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-33

رضا پورایمانی؛ مهرداد اقا محمدی