نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 53-60

فاطمه مجیدی؛ علی محمد لطیف؛ جمیله ملکوتی؛ حامد کسایی