به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

2 عضوهییٔت علمی دانشگاه یزد

3 عضو هییٔت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 کارشناس پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

ماموگرافی مؤثرترین روش برای تشخیص اولیه سرطان سینه و درمان به موقع آن می باشد. تصاویر ماموگرافی دارای نرخ سیگنال به نویز و کنتراست پایین می باشند که باعث می شود رادیولوژیست ها به سختی بتوانند ماموگرام را تجزیه و تحلیل کنند. برای حل این مشکل بایستی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر، بهینه سازی روی تصویر انجام گردد. در این مقاله روشی نوین برای به سازی تصاویر ماموگرافی ارائه می گردد که در آن، از فیلتر پایین گذر، عملگرهای مورفولوژیکی، تبدیل موجک و فیلتر همومورفیک استفاده شده است. شاخص بهینه شدن کنتراست تصویر و شاخص حفظ کناره های تصویر، برای ارزیابی کارایی این روش استفاده می شوند. با استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله هر دو شاخص فوق بهبود یافته است بنابراین می توان گفت با این روش می توان به هدف مذکور در عنوان مقاله یعنی به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mammographic Image Enhancement Using Wavelet Transform

نویسندگان [English]

  • fatemeh majidi 1
  • ALIMOHAMMAD LATIF 2
  • JAMILEH MALAKOUTI 3
  • HAMED KASAYI 4
چکیده [English]

Mammography is the most effective method for the early diagnosis and treatment of breast cancer diseases. Mammographic images contain low signal to noise ratio and low contrast, hence it becomes too difficult for radiologists to analyze mammogram. To deal with above stated problems, it’s very important to enhance the mammographic images using image processing methods.More recently multiscale techniques have sparked the interest of the researchers for contrast enhancement of the images, especially wavelet transform This paper introduces a new image enhancement approach for mammographic images, which uses low pass filter, modified mathematical morphology, wavelet transform and homomorphic filter to suppress the noise of images. For performance evaluation of the proposed algorithm, contrast improvement index (CII) and edge preservation index (EPI) are adopted. Experimental results on mammographic images from databases show that the proposed algorithm improved contrast improvement index and edge preservation index so we can reach to the goal of enhancing mammographic images using wavelet transform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mammographic Images
  • Image Processing
  • Wavelet Transform
  • Modified Mathematical Morphology