نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آهنگ واپاشی بتا در 12Be

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 23-28

سید مهدی میرفتحی؛ محمد رضا پهلوانی