نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 15-22

فرهاد ذوالفقارپور؛ پریسا تقی پور نیار؛ سارا عظیم خانی؛ محمد نیکوصفت