نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. توزیع عمقی سزیوم-137 چرنوبیل در خاک: از پایش تا مدل سازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-46

پوریا ناصری؛ سهیل خوشبین فر


2. کاربرد تابع توزیع ویبال در مطالعه توزیع عمقی سزیوم-137

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 35-45

سهیل خوشبین فر؛ پوریا ناصری