نویسنده = ������������ ������������
توسعه روابط نرخ انتقال حرارت خطی و نرخ شکافت به منظور محاسبات بهره وری سوخت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 47-52

بهنام غفوری؛ لیلا غلامزاده؛ فریدون پیامی