نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از کد ترابرد نور PHOTRACK و کارت PTRAC کد MCNPX در شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن یدورسدیم به چشمه تک‌انرژی گاما

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-11

حبیبه قهرمانلو؛ نیما قلعه؛ غلامرضا اطاعتی؛ مجتبی تاجیک