کلیدواژه‌ها = شیب های دمایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیب های دمایی بر تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-30

مرتضی مقدری امیری؛ امید ناصر قدسی