بررسی شیب های دمایی بر تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله بر روی وابستگی تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن CsI(Tl) به شیب های دمایی کار شده است. در واقع اثرات سرد کردن آشکارسازهای سوسوزن CsI(Tl) به قطر mm 40 و طول mm 120 و تکثیر کنندة فوتونی به قطر mm 40 و طول mm 50 را در گستره دمایی ℃ 30 تا ℃ 30- را بر روی شکل پالس خروجی و قدرت تفکیک این آشکارسازها برای طیف سنجی پرتوهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل شده در این پژوهش نشان می دهد که این آشکارساز سوسوزن تحت ولتاژ 670V ، که بهترین ولتاژ اندازه گیری شده برای این آشکارساز می باشد، و در گستره دمایی بیان شده رفتار خطی کاهشی از خود نشان می دهد، همچنین از دمای ℃ 30 تا ℃ 30- ، قدرت تفکیک انرژی از 0.2169 به 0.3237 تغییر یافته است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که قدرت تفکیک این آشکارساز 50% تضعیف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of temperature gradient on the response function of scintillators

نویسندگان [English]

  • Morteza Moghaddari Amiri
  • Omid Naser Ghodsi
Mazandaran University
چکیده [English]

In this paper is worked on the dependence of response function of CsI (Tl) scintillator on temperature gradient . In fact , the cooling effects for temperature range from -30 ℃ to 30 ℃ on the output pulse shape and resolution of this detector is studied, which it diameter and length are 40 mm and 120 mm , respectively , and also , the coupled photomultiplier with this scintillator has 40 mm and 50 mm diameter and length, respectively. The generated results under 670V, which is the best voltage that we measured for this scintillator in the room temperature , and in this mentioned temperature range , demonstrate the linear reduction treatment for this scintillator and so for temperature range from +30℃ to -30℃ , the energy resolution of this scintillator has changed from 0.2169 to 0.3238 , so we can conclude that energy resolution reduced by 50 % .

کلیدواژه‌ها [English]

  • CsI (Tl) Scintillator
  • Photomultiplier
  • Energy Resolution
  • Temperature gradient