شناسایی درصد فراوانی مس موجود در خاک معدن سونگون اهر با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله، درصد فراوانی عنصر مس موجود در نمونه خاک تهیه شده از معدن سونگون اهر، با استفاده از فعالسازی آن در مقابل چشمه نوترونی آمرسیوم - برلیوم و شمارش میزان فعالیت آن با استفاده از آشکارساز یدور سدیم سه اینچی مشخص شده است. به این منظور، ابتدا، نمونه ای از پودر مس (با خلوص 99%) در فاصله های مختلف در مقابل چشمه نوترونی قرار گرفته و با استفاده از آشکارساز یدور سدیم، میزان فعالیت آن مشخص شده است تا فاصله ای که در آن بیشترین فعالیت حاصل می شود مشخص شود. سپس در آن فاصله، نمونه های خاک حاوی درصدهای مشخص مس، تحت تابش با نوترون قرار گرفته و میزان فعالیت آن ها، با میزان فعالیت نمونه استاندارد مقایسه شده و دقت آنالیز محاسبه شده است. اندازه گیری های انجام شده، نشان داد که با استفاده از آشکارساز یدور سدیم، می توان با دقت قابل قبول تا دو دهم درصد، فراوانی عنصر مس موجود در خاک را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abundance determination of copper in the soil of mine sungun using Neutron activation analysis

نویسندگان [English]

  • Meysam Ghaebi
  • Maghsood Saadati
چکیده [English]

In this paper, abundance percent of copper element in the soil sample provided from mine sungun of Ahar, is determined by activating it in front of an Am-Be neutron source and counting it's activity using 3 inch NaI(Tl) detector. For this purpose, first, a sample of copper powder (with a purity of 99%) is placed in front of the Am-Be neutron source in different distances and then it's activity is determined using NaI(Tl) detector in order to obtain the distance that maximum activity is achieved at it. Then, at this optimal distance, soil samples containing specific percentages of copper that we provided them precisely, are exposed to neutron radiation and their obtained activity is compared to activity that is obtained for standard sample and accuracy of analysis is calculated. Measurements show that using NaI(Tl) detector, one can determine abundance of copper element in soil with accuracy up to 0.2 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irradiation with neutron
  • Elements determination
  • Abundance percent of copper element
  • Neutron Activation
  • Activity