بررسی اثر کندسازی آب، پلی اتیلن و گرافیت روی نوترون حاصل از چشمه آمرسیوم - بریلیوم با اندازه گیری فعالیت نمونه های تابش داده شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله، نمونه های مختلفی از پودر مس و آهن با درصد خلوص 99 درصد، با ضخامت های مختلفی از کندسازهای آب، پلی اتیلن و گرافیت در مقابل چشمه نوترونی ایزوتوپی آمرسیوم – بریلیوم تحت تابش قرار گرفته است. با بدست آوردن فاصله ای که در آن نمونه ها بیشترین میزان فعالیت را کسب می کنند، ساز و کار کندسازی نوترون در کندسازهای آب، پلی اتیلن و گرافیت مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، با استفاده از نتایج تجربی حاصل، سطوح بیشینه زیر منحنی مربوط به هر یک از کندسازهای آب، پلی اتیلن و گرافیت رسم شده است. مقایسه شکل های مربوط به نمونه های مس و آهن نشان می دهد که سطح زیر قله برای آهن بسیار کمتر از مس است. این مسأله نشان می دهد که واکنش هسته ای صورت گرفته در نمونه آهن مربوط به نوترون های تند است که دارای سطح مقطع پایینی است. یعنی واکنش های مربوط به نوترون های تند، کمتر در نمونه ها ایجاد شده اند. دلیل این مسأله، کم بودن سطح مقطع وابسته به نوترون های تند است که در متن مقاله به دلایل آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the moderation effect of water, polyethylene and graphite on Am- Be neutrons by measuring activity of the irradiated samples

نویسندگان [English]

  • Behrad Moradpour
  • Mohammad Hamdipour
چکیده [English]

In this paper, several prepared samples of copper and iron powder with a purity of 99% ,with various thicknesses of water, polyethylene and graphite moderators are irradiated in front of a isotopic Am-Be neutron source. Measuring the distance at which samples achieve the most amount of activity, the mechanism of neutron moderation in water, polyethylene and graphite moderators is investigated. Using obtained experimental results, maximum areas under the curve are plotted for each of water, polyethylene and graphite moderators. Comparison the plots related to iron and copper samples shows that the area under the peak for iron is much less than that for copper. This means that occurred nuclear reaction in iron sample is related to fast neutrons that has low cross section. This means that reactions related to fast neutrons have been occurred less than other neutrons. The reason for that is low cross section associated with fast neutrons that has been discussed completely in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irradiation with neutron
  • Cross section
  • Activity
  • Neutron moderation