بررسی و تصحیح اثرات تغییرات توان در راکتور صفر قدرت آب سنگین(HWZPR) بر روی اکتیویته نمونه های پرتودهی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی- پژوهشکده راکتور- سرپرست بخش مهندسی هسته ای (راکتور تحقیقاتی HWZPR)

2 مدیر گروه پژوهشی تسهیلات کاربردی- پژوهشکده راکتور- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای-سازمان انرژی اتمی

3 کارشناس مسئول آز. Solid track

4 کارشناس مسئول آز. دینامیک

چکیده

در این مقاله، هدف بررسی اثر تغییرات شار نوترون در مدت زمان پرتودهی نمونه های مختلف بر روی اکتیویته نمونه ها و در نتیجه سایر پارامترهای فیزیکی راکتور می باشد. در راکتور HWZPR ، سیستم اتوماتیک جهت نقل و انتقال نمونه ها به درون راکتور وجود نداشته و در عمل پرتودهی نمونه ها در شار نوترونی کاملا ثابت امکان پذیر نیست. برای این منظور، ابتدا تغییری که مدت زمان افزایش توان، در پرتودهی تحت شار ثابت ایجاد می کند بررسی گردیده و ضریب تصحیح آن محاسبه گردیده است. سپس با جمع آوری تغییرات شمارش نوترون برحسب زمان توسط آشکارساز اطاقک شکافت که درون قلب راکتور قرار گرفته، بطور کلی تغییرات شار در طول مدت زمان پرتودهی اعم از افزایش شار نوترون با پریود مشخص، کاهش شار پس از خاموشی راکتور و یا تغییرات شار نوترون به علت خطای اپراتور و یا سایر عوامل بررسی می گردد. برای این منظور با در نظر گرفتن کل سطح زیر منحنی، برنامه نرم افزاری در محیط Matlab نوشته شده، که مدت زمان پرتودهی ثابت را برای نمونه های تحت تابش با ثابتهای واپاشی مختلف تصحیح می نماید. این اثر می تواند برای پریودهای طولانی راکتور و در توان های بالا، برای پولکهای با نیمه عمر کوتاه قابل ملاحظه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and modification of power changing effects in HWZPR on the activity of irradiated foils

چکیده [English]

In this paper, the effects of power changing on the activities of different irradiated foils have been studied. In HWZPR, there is not any remote control system for irradiation of different foils. On the other hand, in order to measurement the physical parameters in the reactor, it is necessary to irradiate foils in the stable power. Therefore in this work, the effects of different changes in the rector power, for example the power raising period, the delay neutron and photo neutrons effects, the error of the operator in the experiment have been studied. For this purpose, by using the fission chamber detector in the core and related electronic circuit, the change of neutron population in the duration of the experiment has been saved. For analyzing these measured results, the suitable program was written in the Matlab environment and the modified irradiation time for different foils is calculated. The measured result show that, this effects, it is considerable in long period and high power condition, for any foil with low half life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy water reactor
  • correction factor
  • experimental results
  • power changing
  • fission chamber detector