محاسبه برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت لیزری به محصورسازی لختی (ICF) طبق مدل تجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

چکیده
روش محصورسازی لختی(ICF) با استفاده از محرک های لیزری طبق مدل های بلوک پلاسما، حجمی، جرقه ای و سریع انجام می شود. همجوشی و گداخت این مدل ها طبق شرایط مختلف صورت می گیرد. مثلا در گداخت حجمی دمای 1000KeV و چگالی های 106برابر چگالی حالت جامد و یا در گداخت بلوک پلاسمای شتاب یافته توسط لیزر ، دمای 10KeVو چگالی برابر چگالی حالت جامد مورد نیاز است. آنچه که در این مدل ها مهم است برد توقف ذرات باردار شتابدار می باشد که یک خودگردانی را در انجام گداخت باعث می شود. یعنی سوخت به صورت زنجیره ای انرژی مورد نیاز از گداخت را از تولید ذره آلفای باردار کسب خواهد کرد. بنابراین محاسبه برد توقف خیلی مهم به نظر می رسد به علت دارا بودن چگالی های زیاد تنها مدل تجمعی گابور برای برد ذرات باردار پرانرژی قابل مقایسه با نتایج تجربی آزمایشات بمب هیدروژنی خواهد بود. مدل تجمعی گابور در چگالی هایی بالاتر از چگالی حالت جامد مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار ( ذرات آلفا و پروتون ها) در پلاسما های چگال محاسبه خواهد شد. محاسبات برد ذرات شتابدار برای دو حالت نسبیتی و غیر نسبیتی نشان می دهد که برد توقف با در نظر گرفتن اثرهای نسبیتی کاهش می یابد و این کاهش برد، سبب بالا رفتن دمای پلاسما و کاهش انرژی آستانه مورد نیاز برای گداخت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stopping power of Relativistic accelerated charged particles in laser fusion (ICF) according to collective model

نویسندگان [English]

  • babak Malekynia 1
  • Azadeh Haghigatzadeh 1
  • sajad payun 2
1 science Committee
چکیده [English]

Abstract:
The inertial confinement fusion of plasma block ignition, volume ignition, spark ignition and fast ignition models are iperformed with the laser driven. The ignition of these models have the different fusion conditions. For example the volume ignition model is ignited at 1000 keV temperature and 10^6 times solid state densities. Or these fusion conditions for plasma block are 10 keV and density of solid state. Due to the self-similarity og ignition, The stopping power of alpha particles are important. The plasma will be reheated by alpha particles. In the high densities the collective model according to Gabors theorem is affected. It is the favorable with the thermo nuclear experimental. The calculating of collective effect of charged particles stopping power with including the nonrelativistic and relativistic investigates that the stopping power of relativistic particles decreases and then the reheating of plasma would be increased.
Keywords: Stopping Power, Collective Model, Inertial Confinement Fusion, Solid state Density, Accelerated charged particles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Stopping Power
  • Collective Model
  • inertial confinement fusion
  • Solid state Density
  • Accelerated charged particles