نسل جدید شتابدهنده های پزشکی مورد استفاده در هادرون درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

2 استادیار/مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 استادیار فیزیک، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، بجنورد، ایران.

4 استادیار فیزیک، دانشگاه فنی حرفه ای ایران، دانشکده فنی حرفه ای قوچان، گروه فیزیک، قوچان.

5 دانشیار فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،

6 استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

چکیده

امروزه در هادرون درمانی نوین از شتابدهنده های دارای فناوری های پیشرفته در درمان تومورهای سرطانی استفاده می شود. در روش های جدید پرتودرمانی نسبت به پرتودرمانی مرسوم با استفاده از فوتون ، ذرات پروتون و یون های کربن با توانایی بالا و مطلوب در توزیع دز امکان کاهش پرتوگیری نالازم بافتهای سالم را به میزان بیشتری میسر می سازند بعلاوه مزیت های رادیوبیولوژیکی باعث شده تا در مجموع این سازکار درمانی جایگاه ممتازی را در بین روشهای مرسوم پیدا کند. در حال حاضر درخواست های درمانی مربوط به هادرون درمانی بکمک شتابدهنده ها در سرتاسر جهان رو به افزایش است از اینرو جهت توسعه امر درمان، اکثر مراکز هادرون درمانی در محل بیمارستان ها و کلینیک ها استقرار می یابند بنابراین نیاز است تا با حفظ مزیت های بالینی تاسیسات مربوطه تا حد امکان در ابعاد کوچکتر ساخته شوند. البته از دیدگاه اقتصادی نیز هادرون درمانی پیشرفته هزینه ها را نیز کاهش خواهد داد. انتخاب نوع شتاب دهنده در راستای تحقق و توسعه هادرون درمانی همیشه بعنوان یکی از نکات مهم جهت رسیدن به اهداف برنامه درمان است. مقاله نتیجه پژوهش در بررسی برتری های ذرات پروتون و یون های کربن که در حال حاضر بیشترین کاریرد را در هادرون درمانی داشته اند، نسبت به پرتوهای مرسوم در روش های سنتی پرتو درمانی است . در این پژوهش ضمن بررسی شتاب دهندهای معمول و اشاره به چالش های موجود به معرفی چندین شتابدهنده نسل جدید پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Generation of Medical Accelerators Used in Hadrontherapy

نویسنده [English]

  • Abdolkazem Ansarinejad 1
1 Member of scientific staff/Nuclear Science and Technology Research Institute
2 assistant professor/ Ionizing and Non-Ionizing Radiation Protection Research Center (INIRPRC), Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today hadrontherapy is progressing as a modern treatment technique for different types of hard and radioresistent tumor. The advantage of the high accuracy of the dose deposition resulting from the physical properties of hadrons and the higher radiobiological effectiveness make this kind of radiation a promising tool for cancer treatment. However, the new modalities of dose delivery for this radiation imply a high technology development, and type of accelerator plays a crucial role for a successful treatment. Compared with the conventional radiation therapy in which photons are mainly used, In order to overcome the physical and biological limitations of the conventional radiotherapy, proton and carbon ion employed in hadrontherapy can spare healthy tissues more effectively because of the optimal distribution of their doses in tissue. In addition, radiobiological advantages associated with hadron therapy give the technique an unique position among the conventional treatment methods. However, following the new technological developments and the advantages of hadrons over conventional radiation therapy the number of hospital based centers provided with equipments completely dedicated to clinical activity is increasing, the demand for the use of this treatment methode is increasing worldwide and since most of the treatment centers are now hospital-based, they need to be built as small as possible in size while maintaining their clinical advantages and reducing related costs as much as possible. Accordingly, choosing the appropriate accelerators has always been of utmost importance to achieve this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical accelerator
  • hadrontherapy
  • cyclotron
  • synchrotron