شناسایی پرتوهای گامای حاصل از واپاشی پوزیترون گسیل شده از چشمه‌ی Na22‌ به روش اندازه‌گیری همفرودی پرتوهای گاما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این پژوهش سعی شده است طیف پرتوی گامای keV511 گسیلی از چشمه‌ی Na22‌ که ناشی از واپاشی الکترون و پوزیترون است در زاویه‌های مختلف توسط دو آشکارساز یدور سدیم با حساسیت زمانی 4 میکروثانیه اندازه‌گیری شود که این اندازه‌گیری در وضعیتی که آشکارسازها فاقد حفاظ و پنجره‌ی سربی و وضعیتی که از پنجره‌ی سربی استفاده شده، صورت گرفته است و آزمایش به این صورت انجام گرفته که ابتدا دو آشکارساز را به حالت قائم در دو طرف چشمه‌ی پوزیترون بدون استفاده از حفاظ سربی قرار داده و طیف حاصل از گاماهای ورودی به دو آشکارساز در حالت همفرودی ثبت شد و سپس برای آشکارسازها حفاظ سربی طراحی شد و دو آشکارساز در مقابل چشمه قرار گرفتند و دوباره طیف حاصل از ورود گاماها به دو آشکارساز در حالت همفرودی ثبت شد. نتایج حاصل از سطح زیر قله‌ی در طیف گاماها در حالت همفرودی در انرژی keV 511 در حالتی که پنجره‌ی سربی در نظر گرفته شده، با تغییر زاویه، سریع‌تر به صفر می‌رسد که این نشان‌دهنده‌ی کاهش اثر کامپتون در استفاده از پنجره‌ی سربی در آشکارسازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idintification of emmited gamma from annihilation of positron from 22Na source with measurement of gamma coincidence

نویسنده [English]

  • Roghaye Sohrabi 2
چکیده [English]

In this investigation, it is tried to measure the spectrum of emitted gamma from 22Na source with energy of 511 that is created by annihilation of electron and positron in different angle by two NaI detectors with resolving time 4 . This measurement is done in states with using lead shielding and without using of them for detectors. Procedure of experiment is follow as: the two detectors are placed vertically on side of the positron source without using of lead shielding. Spectrum of the entrane gamma to detectors were recorded in the coincidence state. Then detectors was designed to laed shielding. Two detectors were placed in front of the source and again Spectrum of the entrane gamma to detectors were recorded in the coincidence state. The measured area below of 511 gamma peak in gamma spectrum for different angles shows more narrow width for the case that lead shielding used than the case that lead shielding did not used and this is because of reducing campton effect by using lead shielding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coincidence
  • NaI(Tl) detector
  • Positron
  • source of sodium 22