دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-50 
1. بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

صفحه 1-9

یاسر کاسه ساز؛ ابوالفضل حیدر زاده؛ سعید محمدی


2. ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه‌گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو

صفحه 10-18

سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد مهدی مجرد کاهانی؛ حسین جعفری؛ حمید شفایی دوک؛ مرتضی آذربادگان؛ سمانه هاشمی


5. بررسی نقش آلاینده ها و دمای بازپخت درLiF:Mg,Cu,P

صفحه 34-41

اکرم یحیی آبادی؛ فلامرز ترک‌زاده؛ داریوش رضایی اوچبلاغ