استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 رئیس سامانه راکتور مینیاتوری اصفهان

3 عضو هیات علمی

4 هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی

6 کارشناس میراث فرهنگی استان قزوین

7 ریئس میراث فرهنگی استان قزوین

چکیده

آزمونهای غیر مخرب یکی از مهمترین ابزارها در مطالعات آثار باستانی به شمار می‌روند. هدف این تحقیق استفاده از نوترون رادیوگرافی برای اخذ اولین تصاویر آثار باستانی کشور در سیستم جدید نوترون رادیوگرافی راکتور تحقیقاتی تهران است. نوترون رادیوگرافی به عنوان یک ابزار مکمل در کنار رادیوگرافی معمولی با پرتوهای ایکس و گاما قرار میگیرد. اندرکنش‌های متفاوت نوترون نسبت به پرتوهای ایکس و گاما و حساسیت بالای نوترون رادیوگرافی نسبت به هیدروژن آن را به ابزار بسیار کارآمد برای شناسایی آثار سفالی و اشیا باستانی تبدیل کرده است. در این تحقیق از یک کوزة باستانی متعلق به منطقة سمیران استان قزوین، نوترون رادیوگرافی به عمل آمده است. تصاویر با استفاده از صفحات تصویرساز با فرمت دیجیتال ذخیره شده و برخی پردازش‌های تصویری در آن صورت گرفته است تا نقوش و آسیب‌های کوزه بهتر آشکار گردند. نتایج نشان می‌دهند که سیستم جدید نوترون رادیوگرافی راکتور تحقیقاتی تهران با کیفیت بسیار مطلوب در مطالعات باستان‌شناسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neutron radiography for Evaluation of Designs and Defects of Cultural Vase of Samiran at Tehran Research Reactor

نویسنده [English]

  • Amir Movafeghi 1
چکیده [English]

Neutron radiography (NR) is a useful technique in non-destructive testing (NDT) of cultural heritage objects. NR is complementary to X and gamma radiography. A new NR beam line has recently been built at the Tehran Research Reactor (TRR) in order to expand the national applications of NR. The examination and characterization of internal structure and composition can be difficult task, in particular for cultural heritage objects. With NRو it is possible to visualize hydrogen-containing materials inside metal artefacts much better than with X-rays. In this research, a historical object has been radiographed by means of new neutron beam line of TRR. The object was a vase from Samiran region of Qazvin Province, Iran. The digital neutron radiography technique was used by the digital imaging plates (or Computed Radiography: CR). The image was obtained and saved in digital format. Digital image processing was implemented for enhancing the image. This was the first neutron radiography image of new NR facility at TRR. The results showed that the new system can be used effectively for the neutron radiography of cultural heritage objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutron radiography
  • Cultural Vase
  • Non-destructive testing, Image processing